Start visumaanvraag

 

Privacy Policy

 

 

VisumPlus is zich er van bewust dat het voor u van groot belang is hoe informatie over u gebruikt en gedeeld wordt. Wij waarderen uw vertrouwen en zullen uiterst zorgvuldig en verstandig met uw gegevens omgaan. Deze mededeling beschrijft onze Privacy Policy.


Door het bezoeken en gebruik maken van de diensten van VisumPlus, gaat u akkoord onze handelswijze beschreven in deze Privacy Policy.

 

Persoonlijke informatie

De verzamelde informatie van cliënten is vereist om de persoonsgebonden visum en reistoestemming gerelateerde diensten te bieden en om onze dienstverlening te verbeteren. 


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboorteplaats en –datum
• Paspoortgegevens
• Burger Service Nummer
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Bezoekinformatie: in- en uitreisgegevens, te bezoeken steden, type, naam en adres van de accommodatie, vervoermiddel voor inreis
• De persoonlijke gegevens van bijzondere categorieën (zoals biometrische gegevens of gegevens waaruit de godsdienstige overtuiging, de etnische afkomst, de gezondheid of de veroordelingen blijken) die door het land van afgifte van het visum worden gevraagd
• Naam van de ziektekostenverzekeraar
• Informatie over bestellingen en klachten
• Overige persoonsgegevens die ons verstrekt zijn, in correspondentie en/of telefonisch. 

Informatie die u ons verstrekt:

Alle informatie die wij van u ontvangen via onze website bewaren wij tot uw aanvraag afgerond is. Wanneer uw aanvraag afgerond is bewaren wij alleen uw accountgegevens, alle andere informatie wordt verwijderd / vernietigd. Als u ervoor kiest om bepaalde informatie niet te verschaffen kan dit invloed hebben op het niveau van de service die u ontvangt. Tevens vragen wij u alleen om persoonsgegevens die 100% noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van uw visum of legalisatie. U heeft te allen tijde het recht om VisumPlus te verzoeken om de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt heeft te wissen. Wilt u uw persoonlijke gegevens laten wissen, neem dan contact op met ons via info@visumplus.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VisumPlus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verzorgen van uw visumaanvraag
• Het verzorgen van uw documentlegalisatie
• De verzending van paspoorten met visa / gelegaliseerde documenten naar het juiste adres
• Contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten of producten
• Het verwerken van betalingen

Hoe uw informatie gebruikt wordt
In geen enkel geval verkopen wij uw persoonlijke informatie aan derden. Daarbij deelt VisumPlus de informatie met geen enkele derde partij, behalve anderszins aangegeven in dit privacybeleid.

VisumPlus kan de persoonlijke informatie met derde partijen voor de volgende doeleinden delen:

Om voor zover noodzakelijk uw visum of documentlegalisatie af te handelen, inclusief openbaarmaking aan overheidsinstanties in de vorm van aanvragen, foto's en verzoekschriften voor visumaanvragen. Hieronder valt het doorgeven van persoonlijke informatie, die nodig is voor de aanvraag om de visum- of legalisatie aanvraag in behandeling te nemen, aan visumbehandelingscentra, logistieke bedrijven, aanbieders van uitnodigingen en/of vertalers.

Gegevens delen met bedrijven die diensten aan ons verlenen om ons te helpen met onze zakelijke activiteiten voor de afhandeling van visum en legalisatieaanvragen. Het eventueel delen van gegevens is onderworpen aan EU GDPR / AVG vereisten.Bescherming van uw gegevens:
Het is van essentieel belang om de persoonlijke gegevens die wij van u verkrijgen te beschermen. De data van VisumPlus wordt beschermd door Secure Socket Layer (SSL) technologie. Deze technologie zorgt voor veilige overbrenging van alle data, met inbegrip van persoonlijke en betaalgegevens. Hierdoor kunt u veilig onze website en systemen gebruiken.


Automatische informatie:

Wij ontvangen en slaan bepaalde soorten informatie op, wanneer u onze website bezoekt. Bijvoorbeeld, zoals veel websites gebruiken wij "cookies," en wij verkrijgen bepaalde soorten informatie wanneer uw webbrowser verbinding maakt met VisumPlus.nl


Cookies:

Cookies zijn alfanumerieke identificatoren dat we naar de harde schijf van uw computer overbrengen via uw webbrowser zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en om informatie te verstrekken, zoals het land en de regio waar u zich bevindt.


Delen

Wij kunnen geaggregeerde demografische informatie delen met onze partners en adverteerders. Dit is niet gekoppeld aan enige persoonlijke informatie die kan onthullen wat de identiteit van onze klanten is.

Wij delen de klant informatie alleen zoals hieronder beschreven:
• Met dochterondernemingen of verbonden ondernemingen van VisumPlus die ofwel onderworpen zijn aan deze Privacy Policy of minstens zo beschermend zijn als welke zijn beschreven in deze privacyverklaring.
• Agenten: Wij maken gebruik van andere bedrijven en individuen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van credit card betalingen, uitvoeren van bestellingen, het afleveren van pakketten, het verzenden van post en e-mail Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie die nodig is om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.
• Business Transfers: Als we doorgaan met onze activiteiten te ontwikkelen, kunnen wij nieuwe bedrijven of dochterondernemingen kopen of verkopen. Bij dergelijke transacties, is de klant over het algemeen een van de overgedragen bedrijfsactiva, maar blijft onderworpen aan de gedane beloften in een reeds bestaande Privacy Policy (tenzij, natuurlijk, de klant anders stemt). Ook in het onwaarschijnlijke geval dat VisumPlus, of nagenoeg alle van de activa worden overgenomen, zal de klant informatie natuurlijk een van de overgedragen activa zijn.
• Bescherming van VisumPlus en anderen: Wij geven persoonlijke informatie wanneer collectie wordt vereist door de wet of wanneer de informatie die nodig is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering.

VisumPlus mag persoonlijke informatie gebruiken en openbaar maken van de opdrachtgever (en indien van toepassing, hun families) voor het primaire doel waarvoor het is verzameld, redelijkerwijs te verwachten secundaire doeleinden die verband houden met het primaire doel en in andere omstandigheden die geautoriseerd zijn door de wet.

In het algemeen zal VisumPlus persoonlijke gegevens van de klant onthullen en gebruiken van de klant met expliciete of impliciete toestemming voor de volgende doeleinden:
• om hun zaken te doen, waaronder facturering en account management;
• om te communiceren met de opdrachtgever;
• om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, en
• om hen te helpen bij het beheren en verbeteren van hun diensten

VisumPlus mag de persoonlijke of gevoelige informatie van de cliënt vrijgeven:

• aan regelgevende instanties;
• waar de wet dwingt ons om dit te doen, en
• indien de Cliënt instemt voor ons om dat te doen


Veiligheid 

VisumPlus werkt hard om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te garanderen. Tijdens gebruik van uw gegevens (invoer en uitvoer) maken wij gebruik van beveiligde verbinding  met uitgebreide validatie (TSL, voorheen SSL), die informatie die u invoert versleutelt. Te controleren aan "https://" en het groene hangslotje in de adresbalk.

Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang op uw computer. Werk met wachtwoorden en zorg dat u zich afmeld wanneer u klaar bent met werken op een gedeelde computer.

VisumPlus heeft professionele begeleiding van de IT structuur en wij maken gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. Ook voor het personeel is er zorgvuldige screening en begeleiding.  
 

Gegevens wijzigen

Wilt u uw persoonlijke gegevens aanpassen, neem dan contact op met ons via info@visumplus.nl .

Indien u zich wilt uitschrijven voor een eventuele nieuwsbrief, neem dan contact op met ons via info@visumplus.nl .

 

Aanpassingen van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid op elk moment aan te passen. Eventuele aanpassingen van ons privacybeleid worden vermeld op onze website, op deze pagina. 

Hebt u vragen over ons privacybeleid, neem dan contact op met de VisumPlus Klantenservice.

 

Disclaimer

Hoewel we de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen, kunnen de vereisten voor visa, paspoorten en legalisaties op elk moment veranderen zonder aankondiging vooraf. Wij worden niet altijd direct op de hoogte gesteld van dergelijke veranderingen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat de informatie op deze website te allen tijde volledig accuraat is. Aanduidingen van verwerkingstijden en kosten voor visumaanvragen zijn bedoeld ter indicatie en niet gegarandeerd. Als de website aangeeft dat er voor een bepaalde combinatie van nationaliteit en reisbestemming geen visum vereist is, raden wij u aan deze informatie te verifiëren bij uw luchtvaartmaatschappij en de betreffende ambassade of het consulaat.

VisumPlus raadt aan om uw visa te regelen voordat u op reis gaat. Wordt er informatie gegeven over visa die u bij aankomst kunt verkrijgen, dan raden wij u aan deze informatie te verifiëren voordat u op reis gaat. U kunt hiervoor contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij, de ambassade of het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bevestig uw reisplannen niet voordat u het benodigde visum in uw bezit hebt, tenzij dit een specifieke eis is van het betreffende consulaat. In dergelijke gevallen raden wij u aan afspraken te maken over teruggave van de betaling van uw ticket.


 

Op alle activiteiten van VisumPlus zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
 

CONTACT

Vragen over onze diensten?
Neem dan contact met ons op.

E-mail: info@visumplus.nl

Meer informatie via de:
Contactpagina

Kvk nr: 57519145
BTW nr: NL852616995B01
SOCIAL MEDIA