Start visumaanvraag

VS Department of Homeland Security

Ik heb gelezen en begrepen dat ik hierbij voor de duur van mijn reistoestemming, verkregen via ESTA, afstand doe van alle rechten op herziening of beroep op een beslissing van een V.S. douane- en grensbewakingsambternaar ten aanzien van mijn recht op toelating, anders dan op grond van een aanvraag voor asiel, en jegens enige actie betreffende uitzetting die voortvloeit uit de aanvraag tot toelating onder het Visa Waiver Programma. Aanvullend op de hierboven vermelde afstandneming, stem ik ermee in dat ik als voorwaarde voor toegang tot de Verenigde Staten onder het Visa Waiver Programma, door het verstrekken van biometrische identificatiemiddelen (waaronder vingerafdrukken en foto's) na aankomst in de Verenigde Staten, herbevestig dat ik afstand doe van enig recht op herziening of beroep van/tegen een beslissing van een V.S. douane- en grensbewakingsambternaar ten aanzien van mijn recht op toetoelating, anders dan op grond van een asielaanvraag en van het ondernemen van enige actie tegen uitzetting die voortvloeit uit de aanvraag voor toelating onder het Visa Waiver Programma.

Ik, aanvrager, verklaar hierbij dat ik alle hierin gestelde vragen en verklaringen heb gelezen, of dat deze mij zijn voorgelezen, en dat ik al deze vragen en verklaringen begrijp. De antwoorden en gegevens in deze aanvraag zijn naar mijn beste weten en overtuiging volledig en naar waarheid ingevuld.

Ik bevestig dat, ik alle antwoorden naar waarheidsgetrouw heb ingevuld en dat VisumPlus deze informatie kan gebruiken om mijn aanvraag voor een ESTA te voltooien bij het Amerikaanse ministerie voor Homeland Security. Ik ben mij ervan bewust dat mocht mijn aanvraag resulteren in een 'In afwachting van goedkeuring', dat het besluit tot 72 uur kan duren, ongeacht eventuele dringende reisplannen.

CONTACT

Vragen over onze diensten?
Neem dan contact met ons op.

E-mail: info@visumplus.nl

Meer informatie via de:
Contactpagina

Kvk nr: 57519145
BTW nr: NL852616995B01
SOCIAL MEDIA